Fysioterapia Kalle Laine

Fysioterapian ja hieronnan asiantuntijapalvelut

Ohjeet nettivaraukseen

Nettiajanvarauksessa näkyy aikoja 3 viikkoa eteenpäin. Jos haluat varata aikaa pidemmälle tulevaisuuteen tai jos ajan varaamisessa herää kysymyksiä, ota minuun yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Valitse ensin hoitoryhmä (fysioterapia/hieronta), sen jälkeen avautuu kalenteripohja, josta voit valita ajan. Nettiajanvaraus on arkipäivinä kello 9-17 alkaville ajoille, mikäli haluat tämän ajan ulkopuolella olevan ajan tai viikonloppuajan, ota yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Kalle Laine: Fysioterapeutti ja koulutettu hieroja

”Olen perheellinen fysioterapeutti ja koulutettu hieroja. Kotoisin olen Kangasalta ja tällä hetkellä asun Lappeenrannassa, jonne muutin 2007 Tampereelta. Hierojaksi valmistuin 1999 Pirkanmaan Urheiluhierojakoulusta. Fysioterapeutiksi valmistuin 2004 Pirkanmaan AMK:sta. Olen myös kouluttautunut ja erikoistunut monille eri lääketieteen ja fysioterapian osa-alueille, joita on avattu Palvelut-kohdassa.

Töitä olen tehnyt kuntoutuslaitoksissa, julkisen terveydenhuollon yksiköissä sekä yksityisellä puolella. Oman yrityksen perustin loppuvuodesta 2019.

Kilpaurheilutaustaa minulla on lentopallon puolelta mutta nykyään harrastan kesäisin golfia sekä monipuolista kuntoliikuntaa.

Toimin Suomen Sydänfysioterapeuttien hallituksessa ja Viipurin Golf ry:n hallituksessa.”

Palvelut

Ortopedismanuaalinen fysioterapia

Ortopedian alalle kuuluvat nivelten, luiden, lihasten, nivelsiteiden ja rustopintojen ongelmat.

Lue lisää

Ortopedia on luu- ja tukielinsairauksiin erikoistunut kirurgian ja lääketieteen ala. Ortopedian alalla suoritetaan luu- ja tukikudossairauksien tutkimusta ja hoitoa kirurgisesta näkökulmasta. Ortopedismanuaalisen fysioterapian alalle kuuluvat nivelten, luiden, lihasten, nivelsiteiden ja rustopintojen ongelmat. Tyypillisiä ortopedismanuaalisen fysioterapian kohteita ovat nivelten ja välilevypullistumien hoito, nivelsidevammat, nivelrikon hoito sekä lonkkien ja polvien  tekonivelleikkaukset.  

 • Olen käynyt Suomen Ortopedisen manuaalisen terapian yhdistyksen (SOMTY) Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon perus- ja jatkokurssit (C1-2 ja C2-3)
 • Olen käynyt erillisiä nivelalueiden koulutuksia yläraajan (Olkanivel-, kyynärnivel-, ranne-, sorminivelet) ja alaraajan (lonkka-, polvi-, nilkka-, jalkateräongelmat) sekä kävelyn analysointia.
 • Olen opiskellut fasciarakenteiden manuaalista hoitoa.

Reumatautien fysioterapia / kuntoutus

Reumatauteihin lasketaan yli 200 eri tautia. Niitä esiintyy sekä tulehduksellisina että ei-tulehduksellisina muotoina.

Lue lisää

Reumasairaudet ovat autoimmuunisairauksia ja niitä on tulehduksellisia ja ei-tulehduksellisia muotoja. Yleisimmät tulehduksellisista reumasairauksista ovat nivelreuma ja selkärankareuma. Ei-tulehduksellisia reumasairauksia ovat esimerkiksi fibromyalgia ja nivelrikko sekä sidekudoksen perinnölliset sairaudet kuten Ehlers-Danlosin oireyhtymä.

Olen työskennellyt sekä fysioterapeuttina että hierojana Reumaliiton Kuntoutumislaitoksella Kangasalla, ja minulla on kokemusta myös harvinaisempien reumatautien kuntoutuksesta. Käytössäni on suspensio-hoitolaite, jonka avulla voidaan harjoittaa lihaksia ja liikuttaa niveliä painottomassa tilassa.

Tekonivelkuntoutus

Tekonivelkuntoutus kattaa niin leikkausta edeltävän, leikkaukseen valmistavan kuin leikkauksen jälkeisenkin kuntoutuksen.

Lue lisää

Endoproteesi- eli tekonivelkuntoutus kattaa preoperatiivisen eli leikkausta edeltävän ja leikkaukseen valmistavan kuntoutuksen sekä postoperatiivisen eli tekonivelleikkauksen jälkeisen kuntoutuksen.

Kuulun tekonivelsairaala Coxan yhteistyöverkostoon ja olen käynyt Coxan järjestämän Polvi- ja lonkkatekonivelpotilaan hoito ja kuntoutus -koulutuksen. Lisäksi minulla on reumaortopedian kokemusta Reumaliiton Kuntoutumislaitoksen työajalta.

Hieronta ja urheiluhieronta

Fysioterapialla ja hieronnalla voidaan ehkäistä vammojen syntyä, edistää niistä toipumista ja parantaa edellytyksiä urheilusuorituksille.

Lue lisää

Hieronta on tavoitteellinen hoitotapahtuma, jonka aikana hieroja eri tekniikoiden avulla pyrkii edistämään ja rauhoittamaan asiakkaan eri kudosten toimintoja. Hierontatyylejä ovat mm. klassinen hieronta, urheiluhieronta ja mobilisoiva hieronta. Käytettyjä tekniikoita ovat mm. venytys, siveleminen, painelu ja puristelu eri voimakkuuksilla, eri suuntiin ja eri rytmein.

Hieronnalla on useita vaikutuksia: se vilkastuttaa kudosten aineenvaihduntaa rentouttaen, vähentäen kipua ja huoltaen lihaksia. Koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Nimikesuoja on tae ammattilaisuudesta, ammattinimikkeen voit tarkistaa Valviran Terhikki-rekisteristä.

Fysioterapia ja hieronta ovat merkittävä osa urheilijan lihashuoltoa. Niillä voidaan ehkäistä vammojen syntyä, edistää niistä toipumista ja parantaa edellytyksiä maksimaalisille urheilusuorituksille.

Urheiluhieronta auttaa estämään vammoja, ja tukee treeneissä

Urheiluhieronta on yksi hieronnan erikoisalue. Siinä hieroja hallitsee urheilufysiologian perusteita ymmärtääkseen valmentamisen keskeisiä lainalaisuuksia. Hieroja tukee urheilijaa ja tämän kehonhuoltoa osana tavoitteellista harjoittelua.

Työskentely urheilijan kanssa ohjaa myös urheilijaa ymmärtämään vammojen syntymekanismeja omassa lajissaan sekä erilaisten hierontamenetelmien ja omahoidon vaikutuksia eri harjoituskausilla.

Kivunhoito

Potilaalla on aktiivinen rooli kivun hoidossa ja kuntoutuksessa. Omien selviytymiskeinojen käyttö tukee kivun kanssa selviytymistä.

Lue lisää

Käypä Hoito -suosituksen mukaan Suomessa 35 % aikuisista on ollut vähintään 3 kuukautta kestävää kipua ja päivittäin kroonisesta kivusta kärsii 14 %.  Kroonisista kivuista suurin osa johtuu tuki- ja liikuntaelinsairauksista. 75% yli 30-vuotiaasta suomalaisesta on kokenut vähintään yhden selkäkipujakson elämänsä aikana. Noin puolella aikuisista on ollut yli 5 selkäkipujaksoa.

Kipupotilas haastatellaan ja tutkitaan huolellisesti ja tutkimuslöydökset kirjataan huolellisesti. Löydökset ja tutkimustulokset kerrotaan ymmärrettävästi.

Suomessa kivun on todettu liittyvän noin 40 % terveyskeskuslääkärillä käynneistä. Kivun aiheuttamista kokonaiskustannuksista selkeästi suurimman osan muodostavat epäsuorat kustannukset, kuten poissaolot työstä ja toimintakyvyn heikkeneminen. 

Akupunktuuri

Käytän akupunktiota tuki- ja liikuntaelinten kipu- ja jännitystilojen hoidossa kivunhoidon menetelmänä.

Lue lisää

Akupunktuuri on fysioterapiassa käytetty yksi kivunhoidon menetelmä. Käytän akupunktiota oman peruskoulutukseni kautta tuki- ja liikuntaelinten kipu- ja jännitystilojen hoidossa.

Olen käynyt Suomen Fysioterapeuttien akupunktuuriyhdistyksen ja Suomen lääkäreiden akupunktuuriyhdistyksen koulutuskokonaisuuden (15 op.). Lisäksi olen vuosittain osallistunut akupunktuurin täydennyskoulutuksiin.

Akupunktion perusta on kiinalaisessa lääketieteessä, mutta perusteet hoidolle ja mm. pistevalinnoille teen modernin lääketieteen tutkimusnäyttöjen perusteella. Terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä kaikkea toimintaani valvoo Valvira.

Akupunktion ajatellaan lievittävän kipuja keskushermoston ns. porttikontrollin kautta. Akupunktioneula saa myös aikaan paikallisen verisuonten laajenemisen ja kipuun liittyvien välittäjäaineiden vapautumisen, mikä vaikuttaa muun muassa pehmytkudoksiin.

Akupunktuurihoidot soveltuvat parhaiten jännitys- ja kiputilojen lievittämiseen. Hoidon kohteena ovat yleensä tuki- ja liikuntaelimistön kivut: niska- ja hartialihasten kivut, nivelrikon säryt tai selkävaivat. Myös migreenin ja ääreishermostoperäisten kipujen (mm. neuropaattiset kivut) hoidossa akupunktuurista voi olla hyötyä. Akupunktuurihoito edellyttää, että potilas on asianmukaisesti tutkittu ja muulla tavoin hoidettavat sairaudet on poissuljettu.

Suspensioterapia

Suspension avulla voidaan harjoittaa nivelten liikelaajuuksia ja vahvistaa lihaksia kuormittamatta niveliä.

Lue lisää

Suspensiolaitteella on mahdollista harjoitella painottomuuden kaltaisessa tilassa hihnoilla ja naruilla irti alustasta koko vartalo tai raaja ripustettuna (osa-, puoli- tai kokoriipunta), mikäli lihasvoima ja liikelaajuudet ovat heikot tai kipu estää muun liikkumisen.

Suspension avulla voidaan harjoittaa nivelten liikelaajuuksia ja vahvistaa lihaksia kuormittamatta niveliä. Harjoitteet voidaan tehdä joko ilman vastusta tai vastuksen kanssa. Suspensio-laitteella voidaan harjoittaa myös sydän- ja verenkiertoelimistöä. Kokoriipunnassa voidaan ohjata ja venyttää rankaa tai raajaniveltä, kuten esim. selkärankareumassa.

Suspensioharjoittelu on myös hyvä vaihtoehto vesiliikunnalle, mikäli ihon tai infektioiden takia vesivoimistelu ei sovi.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Tuki- ja liikuntaelin-suoravastaanotolla potilas voi hakeutua suoraan fysioterapeutille lääkärissä käynnin sijaan.

Lue lisää

Jos mietit, kannattaako varata aikaa lääkärin vastaanotolle voi fysioterapeuttisella tutkimisella ja arvioinnilla saada selvyyttä oireistoon. Tarvittaessa laaditaan kirjallinen lausunto lääkärille jatkotutkimuksia ja diagnoosia silmällä pitäen.

Tuki- ja liikuntaelinperäiset kiputilat ovat yleisiä. Valtaosa alaselkäkivuista on toiminnallisia tai epäspesifejä, eivät kuitenkaan kaikki. Toiminnallisten kiputilojen hoitoon fysioterapia on tutkitusti sekä edullinen että tehokas vaihtoehto. Fysioterapeutin suoravastaanotto– koulutus (15 op.) antaa valmiuksia tutkimiseen, hoidon tarpeen määrittämiseen sekä tehokkaiden ja tarkoituksenmukaisten hoitovaihtoehtojen valintaan.

Apuvälinepalvelut

Voimme yhdessä miettiä järkevät ja tarkoituksenmukaiset apuvälineet juuri sinun tarpeisiisi ja helpottamaan arkeasi.

Lue lisää

Apuvälineitä on tänä päivänä tarjolla runsaasti, mutta niiden tarkoituksenmukainen hankinta ja käytön ohjaaminen osana kuntoutusta jäävät usein käyttäjien omalle kontolle. Voimme yhdessä miettiä järkevät ja tarkoituksenmukaiset apuvälineet juuri sinun tarpeisiisi ja helpottamaan arkeasi. Toimin yhteistyössä eri apuvälineyritysten kuten Respecta, Embreis ja Otto Bock kanssa.

Diabeteskuntoutus

Autan ja tuen diabeteksen omahoidossa sekä kroonisten haavojen paranemisen monitahoisissa ongelmissa.

Lue lisää

Diabetes on lisääntynyt voimakkaasti Suomessa ja maailmassa. Sokeriaineenvaihdunnan häiriintymisestä kärsii jo yli miljoona suomalaista. Diabeteksen komplikaatioita kuten sepelvaltimotautia, aivoverenkierron häiriöitä tai amputaatioita kuntoutetaan, mutta diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvä johdonmukainen kuntoutus on edelleen lapsenkengissä.

Olen käynyt Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon erikoistumisopinnot (30 op.), ohjannut useita AMK-opinnäytteitä, luennoinut diabetekseen liittyvistä asioista yhdistyksille, fysioterapeuteille ja lääkäreille Suomessa ja ulkomailla.

Diabeteksen omahoito on diabeetikon omalla vastuulla, mutta voin auttaa ja tukea omahoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Haavanhoidon erikoistumisopinnot ja diabetestyö tukevat toisiaan, kroonisen haavan paraneminen on monitahoinen ongelma, jossa tarvitaan mielestäni myös fysioterapeuttista osaamista.

Haavanhoito

Fysioterapeuttien toimenkuvaan haava-asiat liittyvät usealla tavalla. Kirurgiset ja krooniset haavat vaativat haavaosaamista myös fysioterapeuteilta.

Lue lisää

Krooniset haavat ovat kalliita ja niiden hoito on vaativaa. Haavojen ennaltaehkäisy ja haavanhoitotyö on moniammatillista tavoitteellista toimintaa. Haavanhoitoon kuuluu haavariskissä olevien potilaiden tunnistaminen (mm.valtimotautien riskitekijät, diabetes, sarkopenia). Biomekaaniset muuttujat jaloissa saattavat ennakoida haavan syntyä. Hoitotyön tavoitteena on haavapotilaan kuntoutuminen, toimintakyvyn paraneminen/palautuminen sekä haavan uusiutumisen ehkäisy.

Fysioterapeuttien toimenkuvaan haava-asiat liittyvät usealla tavalla. Kirurgisiset haavat, kuten endoproteesi-, endoskopiahaavat tai amputaatiot sekä krooniset haavat kuten laskimoperäiset haavat, diabetes- tai painehaavat vaativat haavaosaamista myös fysioterapeuteilta.

Fysioterapeutteja toimii paljon apuvälineiden parissa ja painehaavojen ehkäisy, proteesit, hoitosukat liittyvät paitsi haavanhoitoon myös haavojen ennaltaehkäisyyn. 

Asiantuntijaluennot

Olen luennoinut koulutuspäivillä, ollut ohjaamassa opinnäytetöitä ja kirjoittanut artikkeleita Fysioterapia-lehteen.

Lue lisää

Olen luennoinut sokeriaineenvaihdunnan häiriintymisen ja diabeteksen vaikutuksista tuki- ja liikuntaelimistöön mm. Sydänfysioterapeuttien ja Lantionpohjan fysioterapeuttien koulutuspäivillä, Lappeenrannan diabetesyhdistyksen ensitietopäivillä, Kilpirauhasyhdistyksen tilaisuuksissa, Saimaan AMK:lla, Lappeenrannan Hyvinvointiseminaarissa sekä Venäjän Kuntoutuslääkäreiden kongressissa Pietarissa.

Olen ollut ohjaamassa opinnäytetöitä ja kirjoittanut diabetes -aiheisia artikkeleita Fysioterapia-lehteen.

Ota rohkeasti yhteyttä, olen mielelläni käytettävissä myös näissä tehtävissä.

Kela

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Lue lisää
Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

 • olet alle 65-vuotias
 • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
 • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Jos olet julkisessa laitoshoidossa, sinulla ei ole oikeutta Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Lisätietoa hakemisesta löytyy täältä: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Lisätietoa terapioista ja palveluntuottajahaku löytyy täältä: https://www.kela.fi/terapiat

Etelä-Karjalan hyvinvointialue EKHVA

Ekhva-omaishoidon palveluseteli

Olen EKHVA:n omaishoidon palveluseteleillä toteutettavan kuntoutuksen palveluntuottaja. Teen kuntoutusta sekä toimipistekäynteinä että kotikäynteinä.

Ohjeet nettivaraukseen

Nettiajanvarauksessa näkyy aikoja 3 viikkoa eteenpäin. Jos haluat varata aikaa pidemmälle tulevaisuuteen tai jos ajan varaamisessa herää kysymyksiä, ota minuun yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Valitse ensin hoitoryhmä (fysioterapia/hieronta), sen jälkeen avautuu kalenteripohja, josta voit valita ajan. Nettiajanvaraus on arkipäivinä kello 9-17 alkaville ajoille, mikäli haluat tämän ajan ulkopuolella olevan ajan tai viikonloppuajan, ota yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Hinnasto ja maksutavat

Fysioterapia

 • Fysioterapia (30 min) 43 €
 • Fysioterapia (45 min) 53 €
 • Fysioterapia (60 min) 60 €

Hieronta

 • Hieronta (30 min) 37 €
 • Hieronta (45 min) 47 €
 • Hieronta (60 min) 55 €
 • Hieronta (75min) 68 €
 • Hieronta (90 min) 80 €

Varatun ajan peruutus viimeistään vuorokautta aikaisemmin,
peruuttamattomasta ajasta veloitetaan normaali hoitomaksu!

Maksutapavaihtoehdot

Maksutapoina käyvät kortti- ja käteismaksu sekä viitesiirto. Lisäksi ePassi, EazyBreak hieronta/Combo, Hyvinvointi sekä Smartum Hieronta

Seikun sairauskassan ja Repolan sairauskassan jäsenille omavastuun suoraveloitusmahdollisuus.

Lääkärin lähetteellä fysioterapiahoidoille (Sv3fm) Kelan suorakorvaus

Sinun ei tarvitse täyttää kaavakkeita, Kela-korvaus vähennetään suoraan hoitohinnasta lähetehoidosta.

Junioriurheilijalle ja -lisenssipelaajalle -20% hoitohinnoista!

Olen oman urheilu-urani aikana käyttänyt hieronta- ja fysioterapiapalveluja erilaisten vammojen ennaltaehkäisyyn, rasitus- ja kiputilojen hoitoon sekä syntyneiden vammojen kuntoutukseen. Mielestäni hoidot kuuluvat olennaisesti urheilijan harjoittelun tukemiseen ja tuloskehitykseen ja haluan tarjota palveluja omien kokemusteni pohjalta edullisemmalla hinnalla

Yhteystiedot

Fysioterapia Kalle Laine

Käynti sisäpihan kautta. Toimipiste on esteetön ja sijaitsee katutasossa. Tiloissa on aulan ja hoitotilan lisäksi wc-tila. Toimipisteen edessä on maksuton pysäköinti, pysäköintipaikat sijaitsevat sisäpihalla pihaan tuloväylän vastakkaisessa kulmauksessa.

Teen myös kotikäyntejä!

Ajanvaraus verkossa

Hoitoajan voi varata verkkopalvelun kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella. Mahdolliset lahjakortit voi tilata esimerkiksi yhteydenottolomakkeella.

Osoite

Ilkankatu 1
53100 Lappeenranta

Aukioloajat

Arkisin klo 8-18
Tarvittaessa myös myöhäisemmät ajat ja viikonloppuisin

Puhelin

010 212 5333
(ei tekstiviestiä)

Voit lähettää viestin myös yhteydenottolomakkeella. Pyrin vastaamaan kysymyksiisi/viestiisi mahdollisimman pian. Kiireellisissä asioissa pyydän ottamaan yhteyttä ajanvarausnumeroon (010 212 5333).